top of page

Nätverksträff i Göteborg på temat kärnkraft och förutsättningar för ett hållbart samhälleVi fick lyssna till vår gästtalare Ingeborg Grötterud, RD10, Business Unit Manager Nuclear Sweden, AFRY.

Ingeborg har i drygt 20 år arbetat med kärnkraft. Under lunchen delade hon med sig om den fortsatta utvecklingen och visade hur vi tillsammans kan skapa möjligheter för energiomställningen och förutsättningar för ett hållbart samhälle.


Några Key Takeaways från lunchen:

♦️ 10% av världens el kommer från kärnkraft, Sverige har mest el från kärnkraft per capita, var fjärde lampa tänds med kärnkraft.

♦️ Vi måste fördubbla vår energiproduktion till 2050 för att nå uppsatta förbrukningsmål.

♦️ Sverige har mycket fossilfri el, men vi har en stor obalans mellan produktion och distribution.

♦️ Beslut har tagits att vi ska satsa på kärnkraft. Kärnkraften anses som en grön, förnybar energikälla inom EU.

♦️ Restriktioner har tagits bort. Maxtaket på 10 kärnkraftverk är borta och nu får man även bygga ytterligare reaktorer på platser där det redan finns anläggningar.

♦️ Framtidens små kärnreaktorer (SMR) är billigare och effektiva, och kan även användas för att producera bla, vätgas, ammoniak och fjärrvärme.

♦️ Sverige har fått en nationell kärnkraftssamordnare, i syfte att öka etableringstakten av nya reaktorer.

Just nu utreds det för hur utbyggnaden ska finansieras och hur vi ska få snabbare tillståndsprocesser. Vi har också en utmaning på att det är brist på kompentens inom detta område.


Nu skrivs nästa kapitel i den svenska kärnkrafthistorien och vi kommer följa den spännande utvecklingen framåt.

Tack till Ingeborg för allt du delade med dig av och tack till alla som kom för en trevlig och inspirerande lunch tillsammans.


Comentarios


bottom of page