top of page

Nätverkslunch i Göteborg


Fredagen den 1 september var det ”terminsstart” för Ruter Dams Göteborgsluncher.


Vår första gäst var Lill Andreasson, VD för Spinverse Sverige AB. Lill har länge jobbat med entreprenörer och hjälpt till med deras olika tillväxtresor. Det nuvarande uppdraget i Spinverse AB handlar om att hjälpa andra företag att finansiera hållbar omställning genom publik finansiering. Lill delade frikostigt med sig av sina erfarenheter och pratade mycket om vikten av att släppa ”Storebror– Lillebror-komplex”. I den nuvarande rollen arbetar Lill med ett moderbolag som är baserat i Finland. Utifrån det fördes intressanta diskussioner kring skillnader och likheter mellan finskt och svenskt ledarskap. Lill uppmanade oss alla att lära oss mer om vår gemensamma historia för att få en ökad förståelse för hur vi agerar.


Efter en som alltid god och inspirerande lunch på Göteborgsoperan gav vi oss ut i sensommaren och ser fram emot nästa lunch den 6 oktober.

ความคิดเห็น


bottom of page