top of page

Marc Hoffmann, VD E.ON Sverige

Extern Mentor 2021:

"Att vara mentor i Ruter Dam är verkligen inspirerande och utvecklande. Mentorskapsprogrammet ger mig möjlighet att hjälpa någon annan utvecklas och följa med på deras resa när de har utmaningar eller står inför fina möjligheter. Vi diskuterar många olika frågeställningar som också ger mig nya perspektiv och lärdomar hur vi på E.ON kan bli ännu bättre och som inspirerar mig i mitt ledarskap."bottom of page