top of page

Kväll med Maria Wolrath-Söderberg - Fullsatt!



FULLSATT! Men vi erbjuder platser på vår reservlista.


Är klimatkrisen ett område som engagerar dig och som känslomässigt verkligen bekymrar dig?


Vi bjuder in till en kväll med middag och samtal tillsammans med vår oerhört uppskattade talare från Ruter Dam – dagen: Maria Wolrath-Söderberg. Syftet med kvällen är att dela tankar och ambitioner för att gemensamt hitta strategier för att driva förändring. Maria kommer facilitera kvällen utifrån hennes erfarenheter och med inspel ifrån forskningen.

Obs begränsat antal deltagare.


Anmälan sker via intresseformuläret som skickats ut till medlemmar.


bottom of page