top of page

Katarina Åkerman, Ruter Dam 2001, ny chef Strategi och Utveckling på Mälarenergi AB

Berätta om ditt nya jobb

Jag är chef för Strategi och Utveckling på Mälarenergi AB – ett bolag med anor från 1861 som ägs av Västerås stad. Vi förser stora delar av Mälardalsregionen med det som krävs för ett hållbart och livskraftigt samhälle och näringsliv; el, värme, kyla, vatten & avlopp och fiber samt kompletterande tjänster. Jag ingår i företagets ledning och ansvarar för utveckling av företagets strategi och affär (kund, produkt/tjänst, IT) där vårt uppdrag är att tillse att Mälarenergi fortsatt bidrar till att accelerera regionens omställning till ett hållbart samhälle. Som offentligägt bolag har vi krav på att erbjuda lönsamhet i form av ekonomiskt resultat i bolaget i sig och via årlig utdelning till våra ägare(dvs regionens invånare). Vi har också krav på oss att leverera attraktiva produkter och tjänster av till en kostnad som gör att regionens invånare, företag och organisationer kan fortsatta att utvecklas och växa.


Vilka utmaningar ser du?

Vi arbetar med samma utmaning som våra kollegor i branschen och som ju är ett oerhört angeläget ämne för oss alla.

En värld som ställer om till ett cirkulärt av samhälle - lokalt, nationellt och globalt.

Omställningen till det fossilfria samhället med jakten på lösningar såsom koldioxidlagring, vätgas, elektrifiering av tunga industrier, logistik och transport, införande av flexibilitetsmarknader är där man aktörer kan vara både producent och konsument (prosument) av effekt. Vilka

resurser ska användas till vad och varför? Allt detta förändrar sättet att konsumera, producera och leverera effekt för samhällets olika verksamheter. Att värdekedjor och marknadsstruktur ändras påverkar alla aktörer, och således även Mälarenergi. Marknaden globaliseras, regleringar skärps samtidigt som nya aktörer med stora pengar kliver in och utmanar existerande paradigm. Vi som är regionalt ”fixerade” – hur ska vi agera – vilken roll ska vi ha, vilka samarbeten behövs? Det känns oerhört inspirerande för mig att möjligheten att lära mig en ny bransch, en för mig ny region och ”nya” kloka och roliga kollegor.


Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?

Familj, vänner, kultur och natur ger energi och vila. En relativt nytillkommen dvärgschnauzer (planerad och beställd innan Coronan kom i sving) tvinar oss i rörelse nu när möjligheten att träffa vänner och idka kultur är begränsade.

Comments


bottom of page