top of page

Julmingel med i3tex i Stockholm och Göteborg

I år har vi välkomnats till i3tex för Ruter Dams julmingel, både i Stockholm och Göteborg. Vi fick lyssna till Sara Lindmark, CEO, RD16, och Annika von Hofsten, Head of Equality and Diversity, SpaderEss 4. i3tex är ett visions- och värdegrundat Techkonsultföretag med rötterna inom innovation och produktutveckling för en bättre värld. Bland de mål som i3tex prioriterar finns jämställdhet och mångfald och genom ett strukturerat och målmedvetet arbete har i3tex lyckats förflytta sig och i relation till sin bransch nått betydande resultat. Företaget sticker ut som ett av få Techbolag med en kvinnlig CEO. Stort tack till i3tex och tack alla ni som deltog!
Comments


bottom of page