top of page

Jenny Ström, Ruter Dam 2020, ny chef över 3.sjöstridsflottiljen inom Försvarsmakten


Vad ska du göra på jobbet?

Jag ska vara chef över 3.sjöstridsflottiljen som är ett förband i Marinen. Flottiljen ska kunna lösa uppgifter i den marina arenan i alla konfliktnivåer. Det innebär att jag ska leda förbandet i allt från pågående insatser och övningar idag upp till insatser i krig. För att kunna göra detta utbildar och övar vi oss över tiden parallellt med att vi deltar i nationella insatser såsom bevakning av Sveriges territorialhav varje dag.


Vad ser du själv att du främst kan bidra med?

Ett stort engagemang både i min personal och dess utveckling men också i utveckling av verksamheten så vi hela tiden blir bättre och vassare på det vi är satta att göra. Jag vill hela tiden framåt och hitta nya och mer effektiva sätt att arbeta.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Jag umgås med min familj och vänner. Tränar, spelar golf och tittar gärna på fotboll och annan sport. Tillbringar mycket av min lediga tid i vårt fritidshus och båt som finns på Muskö i Stockholms södra skärgård.

Comments


bottom of page