Jeanette Jäger | Ruter Dam 2013 | VD Bankgirot


Det är inte alltid som allt motsvarar mina förväntningar, men det gjorde Ruter Dams program. Jag har fått kvalitetsstämpel. Och nätverket är ovärderligt för karriärutveckling, tillgång till information och för att fatta bra beslut. Jag kan snabbt se hur jag kan nå någon speciell person, tack vara mina kontakter inom Ruter Dam.