top of page

Inspiration med Spader Ess


Inspirerande förmiddag med årets deltagare i Spader Ess! Vi mötte Alexandra Hagen, VD för White Arkitekter och Ruter Dam 2016, även mentor i Spader Ess programmet.

Alexandra delade dels med sig av sina tankar kring ledarskap genom att dela sina ledarskaps principer på ett väldigt öppet och personligt sätt. Vi pratade även om vikten av skapa kreativitet och innovation för att bli mer lönsamma. Stort tack Alexandra och alla som deltog igår! #spaderess #ruterdam #mentorskap #chefsutveckling #ledarskap #mentorprogram #affärsnätverk #kvinnligaförebilder #förebilder #personligutveckling #nätverk

Comments


bottom of page