top of page

Helena Tellberg, Ruter Dam 2019, ny verksamhetschef för lokaler och anläggningar på Kungälvs kommun


Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär.

Min roll som verksamhetschef för lokaler och anläggningar i Kungälvs kommun är att utveckla fastighetsbeståndet, drifta och underhålla det och ge service till de som bedriver verksamhet i byggnaderna som skolor och olika boenden. Det samma gäller för vår ishall, simhall, fotbollsplaner, idrottshallar badplatser och motionsspår. Kundservice enheten i kommunen tillhör också verksamhetsområdet.


Vad ser du själv att du främst kan bidra med?

Jag kan bidra med min erfarenhet som konsult, entreprenör och materialtillverkare inom samhällsbyggnad i roller som chef och VD.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Jag får energi av möten med människor där vi ger varandra ett bredare perspektiv.

bottom of page