top of page

Grattis Therese Jällbrink, RD21, ny roll som Head of Renewable Energy på Göteborgs Hamn AB


Berätta om ditt nya jobb och vad nya tjänsten innebär?

Jag skall tillsammans med gruppen utforma och driva den långsiktiga strategin för Energihamnen, som är del av Göteborgs Hamn. Det innebär samverkan inom sjöfartsklustret, dvs med rederier, myndigheter, partners och akademin.


Vilka utmaningar står du inför?

Inom sjöfarten tar det för lång tid att få fram gemensamma regelverk och då får industrin själva driva förändringen för att nå sina utsläppsmål, och det betyder att många parallella spår behöver köras samtidigt för att ingen i nuläget vet vad som blir morgondagens standard. En annan utmaning är att investeringar inom infrastruktur måste göras idag för att vara redo för en morgondag som vi inte exakt vet hur den ser ut - men mitt uppdrag är att skaffa hamnen en så bra bild som möjligt av den så att vi är väl förberedda.


Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden?

Detta kommer låta lite udda, men jag kör åkgräsklippare. Där har jag hörselkåporna på och får vara ensam med mina tankar och samtidigt vara utomhus och se ut över fina vidder, då vi bor på landsbygden. I övrigt kör jag motorcykel eftersom jag är lite av en "action junkie". After-work med kollegor inom sjöfartsbranschen ger mig också mycket energi och perspektiv!

Comments


bottom of page