top of page

Företagsbesök på Munters


Artificiell intelligens (AI) var temat när vi förra veckan var på företagsbesök hos Munters!

Under besökte fick vi en insiktsfull inblick i de olika sätten hur AI kan användas för att omvandla företag och samhällen. Vi fick tips och konkreta exempel på hur AI och dessa teknologier kan användas och lösa komplexa problem inom olika branscher. Munters presenterade bland annat hur dom har implementerat och arbetar med AI i sina verksamheter, från smarta produktionsprocesser till prediktivt underhåll och kundanpassade lösningar.

Vi diskuterade också etiska frågor kring AI och dess påverkan på arbetskraften och samhället i stort samt framtidsutsikterna för AI och hur denna teknologi kan komma att forma vår värld. Möjligheterna är närmast obegränsade - från automatisering av arbetsuppgifter till utveckling av innovativa produkter och tjänster som tidigare varit otänkbara.


Stort tack till Klas Forsström, VD och Koncernchef och till alla medverkande på Munters. Tack även till alla er som deltog med kloka frågor och insikter.
Comments


bottom of page