top of page

Företagsbesök på Autoliv


Dagen inleddes med att höra om Autolivs resa. En innovation som 1953 startade med bröderna Lindblads strävan efter en säkrare bilfärd genom "Livbältet". Vi fick en inblick i Autolivs forskning och produktutveckling kring säkerhetsbälten, rattar och airbags samt deras vision och framtid. Forskningen gör att Autolivs produkter räddar enastående 35.000 liv per år, men dom arbetar starkt mot deras målsättning att rädda 100.000 liv. Djupdykningen i Autolivs fokus på oskyddade trafikanter och airbags utanför bilen var också en intressant del av vårt besök. Det är ett spännande produktområde som vi ser fram emot att höra mer om i framtiden.


Till sist, er "More Lives Saved"-filosofi genomsyrar verkligen hela bolaget, och det är inspirerande att se hur detta motto driver Autolivs handlingar och beslut på alla nivåer.


Stort tack till alla i teamet på Autoliv, Mikael Bratt, VD, Cecilia Sunnevång, Vice President Research & CEO Autoliv Development AB, Anna Sundberg, Head of Operations at Autoliv Mobility Safety Solutions, Gabriella Etemad, Senior Vice President Communications at Autoliv och Henrik Kaar, Director Investor Relations, för den lärorika och insiktsfulla eftermiddagen vi hade under vårt besök hos er. Er passion, expertis och dedikation till att främja säkerhet och rädda liv var tydlig och inspirerande för oss alla. Tack även till alla som kom!
Comments


bottom of page