top of page

Britta Burreau, VD / CEO Almi Företagspartner

Deltagare Ruter Dam 2014:

"Ruter Dam skiljer sig från andra program. Vi lyfte frågor som man annars inte pratar om. Och vi börjar med individen, att jag ska hålla som människa. Alla deltagare var på hög nivå så vi hade väldigt bra utbyte av varandra."

bottom of page