Back to work mingle hos White Arikitekter, Malmö

Ruter Dams Affärsnätverk bjöds in till ett Back to work mingle hos White Arkitekter i Malmö.  Alexandra Hagen Ruter Dam 2016, VD för White arkitekter, välkomnade oss och höll en kort dragning på ämnet Att leda på gränsen mellan kreativitet och lönsamhet. Mycket intressant och inspirerande!