top of page

Annika Roos, Ruter Dam 2014, ny VD på Jernkontoret

Berätta om ditt nya jobb och vad tjänsten innebär? Jag är nybliven VD för Jernkontoret, vilket är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar industrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Det gör vi inom områden som forskning, kompetensförsörjning, handelspolitik samt energi, miljö och hållbarhet, och i nära samverkan med t ex experter på våra medlems-företag och andra branschorganisationer.

Just nu ägnar vi mycket tid åt tillståndsprocesser, energiförsörjning, kompetensförsörjning och Sveriges inflytande över EU:s lagstiftning. Samtliga frågor handlar om att stärka konkurrenskraften, men också att se till att politiken möjliggör för den hållbara omställning som företagen redan påbörjat och nu driver med full kraft.

Vad ser du själv att du främst kan bidra med? Jag har en lång erfarenhet från stålindustrin och tar med mig kunnande om stålprodukter och deras användningsområden och kunder, tillverkningsprocesser, leveranskedjor och förutsättningarna på marknaden. Det ger en god förståelse för företagens situation och deras behov. Sen vill jag också bidra med ambition och positiv energi för att åstadkomma förändring och förbättring som krävs för att nå våra långsiktiga mål.

Vad gör du för att få energi i jobbet och på fritiden? Jag får energi av att arbeta tillsammans med mitt team på Jernkontoret och i det stora nätverk som stål- och järnindustrin utgör. I industrin finns idag höga ambitioner, en delaktighet i samhällsdebatten och en oerhörd kraft i att hitta de tekniska lösningarna på svåra utmaningar. Det är en stor källa att hämta energi från. På fritiden vill jag umgås med familj och vänner, och lägger också en hel del tid på olika typer av träning. När det finns snö blir det gärna någon form av skidåkning.


Comentários


bottom of page