top of page

Annica Bresky, VD och Koncernchef Stora Enso

Extern Mentor 2022


"Att vara mentor är fantastiskt givande och roligt. Under ett års tid, följer med på en resa i lärande där man kan dela erfarenheter och själv få nya insikter om en annan person men också sig själv. Ofta består relationen lång tid efteråt och jag blir mycket stolt när ser kraften i hur adepter utvecklas och växer."


bottom of page