top of page

Anna-Lena Ström, Ruter Dam 2016, ny Vice President Supply Chain på BillerudKorsnäs


Berätta om ditt nya jobb

I början av januari började jag mitt uppdrag som VP Supply Chain för BillerudKorsnäs AB med ansvar för en Supply Chain över hela BillerudKorsnäs. Företaget har en ledande position som en innovativ och hållbar aktör inom den globala pappers- och förpackningslösningsbranschen med verksamhet och närvaro i hela världen.

Mitt uppdrag omfattar ett ansvar att optimera hela processen från ”order in till pengar på kontot”, Order-To-Cash. Det innebär att vi arbetar i hela kedjan från Orderhantering, Kundservice, Sales & Operations Planning och Logistik med ansvar för leveranskedjan till kunder över hela världen.


Vilka utmaningar ser du?

Rent allmänt är de största utmaningarna som för alla andra att ha kraft och förmåga att hålla tillräckligt hög förändringstakt i alla dimensioner. Ständig utveckling av organisation, kultur, arbetssätt tillsammans med teknik och IT för att möta kundernas förväntningar på ett effektivt sätt.

Mer konkret är jag stolt över vara del av ett företag som bidrar till omställningen till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. BillerudKorsnäs använder förnybara råvaror och har en produktion som är näst intill helt fossilfri. Med det sagt känner jag en stor ödmjukhet inför utmaningen att på effektivt sätt skapa en klimatneutral logistikkedja från våra produktionsenheter till våra kunder.


Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?

Jag får energi av att göra skillnad och att få sätta mig in i nya utmaningar för att tillsammans med teamet skapa vägen fram. Jag jobbar som bäst i skärningspunkten mellan teknik och människor genom att kombinera olika kompetenser för att få fram synergier.


På fritiden hämtar jag kraft i mina nära relationerna, familj och friluftsliv. Jag har tillsammans med yngsta dottern börjat klättra, en fantastisk upplevelse som verkligen kräver hundra procent fokus på uppgiften.

Comments


bottom of page