19 oktober - Ruter Dams Vd-grupp  

Ruter Dams VD-grupp välkomnas till en kväll med temat "Vad behöver jag som VD kunna om hållbarhet?"