14 juni - Nätverksträff för Ruter Dams StyrelsegruppVi ses för att diskutera förväntan på företagen som del av klimatförbättringen och styrelsens roll.

- Hur får vi fokus på hållbarhet i strategin, i balans med ökade krav på rapportering och hur säkerställer vi kompetensen och ledarskapet.