13 september - Anna Mossberg möter Ruter Dams Styrelsegrupp