top of page

Återträff för deltagarna i Ruter Dam 1996Ruter Dam -96, den aktiva nätverksgruppen som har träffats varje år sedan 1996 med omfattande affärsprogram under minst två dagar, men även med längre träffar och resor till Danmark, Frankrike, Thailand och Kina.

 

År 2024 samlades gruppen i Tällberg med temat "Kvinnligt Entreprenörskap och Kreativitet från Dalarna", där 18 deltagare möttes för en inspirerande träff på det fantastiska Hotell Långbers.  

Träffen inleddes med en föreläsning av Pernilla Wåhlin-Noren, stadsarkitekt i Borlänge, som behandlade stadsutveckling, trämaterialets roll och vikten av hållbart samarbete mellan invånare, företag och offentliga aktörer. Pernilla ledde även en kreativ workshop där deltagarna fick tillverka allt från smörknivar till styrelseordförandeklubbor. Sedan delade Karin Gustavsson Pilt med sig av sina erfarenheter från sitt arbete i regeringskansliet samt "Ett Svenskt EU-ordförandeskap bakom kulisserna". Hon berättade också om släktskapet med Pilt-Carin född 1814, en av de första svenska influenserna, samt sin entreprenörskarriär som relationsdeckarförfattare med boken "Pärlbäraren" och dess kommande uppföljare. Besök hos Jobs Handtryck erbjöd en inblick direkt från dess ledare Åsa Jobs i hur ett familjeföretag kan förena entreprenörskap med konstnärskap och traditionellt handtryck. 

 

RD-96 medlemmarnas delade sedan med sig av erfarenheter som gjorts under året med diskussioner om utmaningar i ledarskap, styrelsearbete, entreprenörskap och livsstilsförändringar. En presentation om AI och dess inverkan på demokrati och samhälle av Gunilla Asker ledde till engagerade diskussioner om teknikens roll i framtiden i både företag och samhälle.

Aktiviteterna i RD-96 olika delgrupper presenterades, inklusive DotConnected, Investeringsgruppen, Diserna, och Kulturgruppen, vilket visar på nätverkets aktiva engagemang även under året i medlemmarnas kontinuerliga utveckling och bidrag till omgivningen. 

 

Träffen avslutades med en föreläsning och visning av Axel och Hilda Munthes liv och verk, och några besökte även Djura för mer insikter om entreprenörskap, Dalavandringar och visning av statyn av Pilt-Carin. 

 

Deltagare på träffen var Carina Andersson, Gunilla Asker, Elisabeth Asplund, Gunilla Axelsson, Åsa Blomgren, Britta Börjesson, Liselotte Engstam, Ylwa Karlgren, Ann Larsson, Karin Lindström, Ann Nilsson, Pia Nygård, Maria Olsson, Gunnel Pettersson, Annette Rotstein, Helen Savmyr, Cornelia Strauss Alin och Helen Strid. 

 

Träffen i Tällberg var en berikande helg som gav deltagarna möjlighet att lära av varandra och diskutera framtida utmaningar inom personlig utveckling och ledarskap.

 

Träffen var en verklig manifestation av vikten av Ruter Dam samt affärsnätverk, styrkan av kontinuerlig utveckling av både nätverk och dess medlemmar, samt den kreativa potentialen hos kvinnliga ledare i näringslivet.


Texten är skriven av: Liselotte Hägertz Engstam, RD96, Styrelseproffs

Commentaires


bottom of page