top of page

Årets Ruter Dam 2019 - Carina Åkerström, VD och koncernchef Handelsbanken


Carina Åkerström har utsetts till Årets Ruter Dam 2019 – En hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt näringsliv under det gångna året.


Årets Ruter Dam 2019 är Carina Åkerström som sedan i mars i år är vd och koncernchef för Handelsbanken. Handelsbanken har ca 12 000 medarbetare och hade förra året ett rörelseresultat på drygt 22 miljarder kronor. Carina har en lång och framgångsrik karriär inom banken där hon gjort starka resultat över lång tid. Hon började i banken 1986 och har bland annat varit vice vd, chef för regionbanken i östra Sverige och regionbankschef i Stockholm.


Hon är den första kvinnan att leda Handelsbanken

Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt med stark lokal förankring. Banken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i närmare 20 länder.

– Carina Åkerström är en mycket kvalificerad person med en gedigen meritlista. Hon har viljan och förmågan att genomföra förändring och gå i bräschen för den nödvändiga transformation som banken står inför med digitalisering, effektivisering och kostnadsbesparingar. Carina är en sann kvinnlig förebild, att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 är vi extra stolta över säger Marika Lundsten, vd Ruter Dam.


Urvalsprocessen till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam tar hänsyn till företagets storlek, omsättning, antal anställda och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse: ordförande Gunnel Duveblad, styrelseproffs, Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Malin Persson, styrelseproffs samt Eva Krutmeijer, vd och grundare EKKO AB. Ruter Dams styrelse bevakar löpande utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutar styrelsen om vilken kvinna som under året har fått det största ansvaret i form av antal medarbetare, omsättning och totalansvar.

– Jag är glad och stolt över att ha blivit utvald till Årets Ruter Dam. Arbetet som Ruter Dam gör för att uppmärksamma kvinnligt ledarskap är mycket viktigt. Jämställdhet är idag strategiskt avgörande för att kunna rekrytera duktiga medarbetare och ju fler perspektiv chefer och medarbetare bidrar med, desto bättre förstår man sina kunder. Jämställdhet är helt enkelt bra för lönsamheten, säger Carina Åkerström.


Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delas ut årligen ut i form av ett diplom samt äran i samband med Ruter Dam-dagen, ett seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och mentorprogram.


Förra året gick hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2018 till Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs, och året innan till Susanne Ehnbåge, vd och koncernchef för nordiska NetOnNet.


Bland tidigare pristagare finns Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson, Sonat Burman Olsson, tidigare vd Coop Sverige, Annika Falkengren, tidigare koncernchef SEB samt Ann Carlsson, vd Apoteket AB.


Om Ruter Dam

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 300 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat. Läs mer på www.ruterdam.com

Högupplösta pressbilder finns att ladda ner här.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Johansson, Micael Bindefeld AB 

E-post: anna.johansson@bindefeldab.se Telefon: +46 73 342 27 28


Marika Lundsten, vd Ruter Dam & Spader Ess

E-post: ml@ruterdam.com Telefon: + 46 70 384 85 75


Handelsbankens pressavdelning

E-post: press@handelsbanken.se Telefon: +46 8 701 80 18


Comments


bottom of page