top of page

Årets Ruter Dam 2015: Mia Brunell Livfors, koncernchef Axel Johnson koncernen


Årets Ruter Dam 2015 - Mia Brunell Livfors - koncernchef Axel Johnson koncernen
Årets Ruter Dam 2015 - Mia Brunell Livfors - koncernchef Axel Johnson koncernen

Mia Brunell Livfors har utsetts till Årets Ruter Dam 2015. Hedersutmärkelsen går till den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i det svenska näringslivet under det senaste året.  Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delades ut första gången 1990. På den tiden var kvinnliga chefer sällsynta. I dag, 24 år senare, finns det betydligt fler kvinnor på tunga chefsposter.

Årets Ruter Dam 2015, Mia Brunell Livfors utnämndes i maj till VD i Axel Johnson koncernen med ca 20.000 medarbetare och drygt 70 Miljarder SEK omsättning. Välkända företag som Axfood med Willys och Hemköp, Åhléns, Kicks och Mekonomen ingår i koncernen som har fokus på handel. Mia Brunell Livfors var VD i Kinnevik från 2006 – 2014.  

Mia Brunell Livfors tar emot Hedersutmärkelsen på ett seminarium i Stockholm i närvaro av ca 200 kvinnliga chefer - på ”Ruter Dam dagen”.  - Mia Brunell Livfors utnämning till VD i Axel Johnson koncernen med ansvar för 20.000 medarbetare och en omsättning på 70 miljarder SEK var juryns enhälliga val, säger Gunilla Arhén VD och grundare Ruter Dam. Hon är den kvinna som utnämnts till den tyngsta posten under året från juli 2014 till juni 2015. Juryn ser det som extra positivt att hon har valt en ny operativ roll. Service och detaljhandel är branscher som växer och ökar i betydelse. Mia Brunell Livfors är stolt och glad över Hedersutmärkelsen: 

Jag känner mig hedrad och tycker det är väldigt roligt att få Ruter Dams utmärkelse. Det finns stora affärsmässiga fördelar att hämta med större jämlikhet och mångfald i ledande positioner, och Ruter Dam gör en viktig insats sedan lång tid tillbaka genom att enträget arbeta för att synliggöra och stödja kvinnliga ledare, säger hon.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2015 delas ut på ”Ruter Dam dagen”, ett årligt seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram.  Förra året gick Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2014 till Sonat Burman Olsson. Bland tidigare pristagare återfinns Lena Olving, VD och koncernchef för börsnoterade Micronic Mydata, Annika Falkengren, koncernchef SEB, Ann Carlsson, VD Apoteket AB samt Magdalena Gerger, VD Systembolaget.  Urvalsprocess Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam:  Hänsyn tas bl. a till företagets storlek, omsättning, antal medarbetare och chefens grad av makt och inflytande. Gäller utnämning från juli 2014 till juni 2015. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse bestående av ordförande Gunnel Duveblad, styrelseproffs, Gunilla Arhén, VD och grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, VD Apoteket, Åsa Hedin, Partner ASH&Partners AB och Malin Persson, styrelseproffs.   Läs mer om Mia Brunell Livfors på Ruter Dams webb www.ruterdam.com Under dagen läggs en film från ceremonin ut på Youtube. 

Bilder från Ruter Dams prisutdelning återfinns på:

press.bindefeldab.se  användarnamn: ruterdam  lösenord: press För mer information: 

Mia Brunell Livfors, Årets Ruter Dam 2015 genom Maria Luthström, kommunikationschef, Axel Johnson AB E-post: maria.luthstrom@axeljohnson.se Mobil: 0761 - 387 406 Gunilla Arhén, VD och grundare, Ruter Dam  E-post: ga@ruterdam.com

Karin Tränk, presskontakt, Micael Bindefeld AB  E-post: karin.trank@micaelbindefeldab.se Mobil: 0728 - 570 436 Om Ruter Dam Ruter Dam är ett Chefsutvecklings- och Mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Ruter Dams verksamhet präglas av affärsmässighet, kvalitet, och resultat. 1100 kvinnliga chefer har genomgått det ettåriga programmet. Ruter Dams goda resultat är möjligt tack vare unikt stöd av företagsledare och direktörer på högsta ledande nivå i näringslivet. Läs mer på www.ruterdam.com  

Comments


bottom of page