Pia Heidenmark Cook, Ruter Dam 2005, ny chief sustainability officer på IKEA Group

Pia_Ikea.jpg

Berätta om ditt nya jobb
Som chief sustainability officer på IKEA Group leder jag hållbarhetsarbetet för koncernen. Koncernen omsätter 36 miljarder euro, driver 360+ varuhus i 30 länder och 46 shoppingscentres. Jag leder koncernstaben som består av ca 80 personer som jobbar med hållbar affärsutveckling, olika expertområden (från mänskliga rättigheter till klimatexperter), internrevisorer av hållbarhetsarbetet internt och hos leverantörer till varuhusen samt en matris av hållbarhetsteam som sitter ute i marknaderna. Totalt ca 400 personer. Vi ansvarar för att säkra att vi miljöanpassar hela verksamheten (drift av varuhus och shoppingcentres); informerar och inspirerar kunder att leva mer hållbart och säkra att vi jobbar med vår omvärld på ett positivt sätt. 

Jag rapporterar till vice koncernVD och sitter med i flera interna beslutsforum. Stor del av min tjänst innebär att förankra hållbarhetsarbetet i olika interna processer så det blir en naturlig del av vår dagliga verksamhet. IKEA gruppen har i flera år i rad klassats som en av top 5 ”most sustainable brands” av Globescan och Sustainable Brands.

Vilka utmaningar ser du?
Många möjligheter då hållbarhet för mig handlar om att driva företag på ett långsiktigt smart sätt. Det handlar om vilket perspektiv man tar. Klimatfrågan tex handlar om hur vi vill leva på jorden framöver och om att tänka framåt. Vi anser att klimatförändringarna vi ser idag kommer ifrån mänskliga aktiviteter och att vi därför har ansvar för att minska vår påverkan. Därför investerar vi 2 miljarder euro i nya vindkraft och solverk, ca 70% av den energi vi använder idag kommer från förnyelsebar energi. Vi genomför omfattande energisparkampanjer för att driva våra hus på bästa sätt. Hållbarhet innebär att tänka framåt och hitta nya sätt att lösa problem på.

Vår största möjlighet är att öka kunskap och intresse bland våra många kunder (ca 2 miljarder besökare på IKEA.com varje år) om hållbarhetsfrågorna, tex plast i haven eller klimatfrågan.

Den största utmaningen idag är att många söker enkla svar på komplexa frågor, vilket gör att vi inte tar steg framåt. Vi måste få klimatångest att vändas till handling.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Att jobba med kollegor från hela världen ger mig energi. Att jobba med innovation och framtidstänk och inte sitta fast i gamla mönster ger mig energi. Att jobba med hållbarhetsfrågor – som alltid kräver ett ”outside-in” perspektiv ger mig energi.

Mycket jobb och mycket tjänsteresor internationellt, så tyvärr inte mycket fritid. Den tid jag har går till barnen (9 och 13 år gamla), man och resten av familjen. Promenader utmed havet och trädgårdsarbete. Så ofta som möjligt resor för att tillsammans med familjen upptäcka nya miljöer, kommer just tillbaka från Newfoundland på Kanadas östkust där vi har sett knölval, örnar och älgar – härlig naturupplevelse!

publicerad: 2018-08-29