Petra von Schmalensee, Ruter Dam 2009, ny avdelningschef på SKL

Petra_von_Schmalensee2.jpg

Berätta om ditt nya jobb
Jag har precis klivit på jobbet som direktör och avdelningschef i Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla kommuner och regioner är medlemmar. Det innebär att ca 1,2 miljoner arbetstagare påverkas av vår verksamhet. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen. Min avdelning hanterar frågor om internt verksamhetsstöd och styrning av SKL. 

Vilka utmaningar ser du?
Jag har arbetat länge i Regeringskansliet med ett liknande uppdrag. Båda organisationerna är politiskt styrda men lyder under delvis olika regelverk och följer delvis olika logik. Inledningsvis blir det en rolig utmaning att snabbt sätta mig in i likheter och skillnader mellan de två kulturerna. Min förhoppning är att jag ska kunna ta med mig goda erfarenheter från mina tidigare roller som chef i statliga verksamheter och samtidigt få en chans att vidareutvecklas i en ny miljö.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Jag får energi av att skapa – både på jobbet och på fritiden. Det finns t.ex. få saker som jag tycker är så tillfredställande som att ta mig an renoveringsprojekt. Naturen ger mig också energi men också ro. Jag tillbringar gärna mycket tid i st Annas skärgård som jag tycker är den vackraste av skärgårdar. 

publicerad: 2019-10-09