Ruter Dams styrelse


2010_Ulla-Britt_dok.jpg

Gunnel Duveblad
Ordförande
Styrelseproffs

Karin_Eliasson_neutral.jpg

Karin Eliasson
Styrelseproffs

Ann_Carlsson_Apoteket.jpg

Ann Carlsson
Vd Apoteket


Malin_Persson.jpg

Malin Persson
Styrelseproffs


Eva_Krutmeijer_portrattbild.jpg

Eva Krutmeijer
Vd och grundare EKKO ABHedersledamot

STOCKHOLM 20120405
Gunilla Arhén, grundare av Ruter Dam.
Foto: Mats Andersson

Gunilla Arhén
Grundare Ruter Dam