Ruter Dams styrelse


2010_Ulla-Britt_dok.jpg

Gunnel Duveblad
Ordförande
Styrelseproffs

 

STOCKHOLM 20120405
Gunilla Arhén, grundare av Ruter Dam.
Foto: Mats Andersson

Gunilla Arhén
vd och grundare

Ann_Carlsson_Apoteket.jpg

Ann Carlsson
vd Apoteket


Eva_Krutmeijer_portrattbild.jpg

Eva Krutmeijer
Vd och grundare EKKO AB

Malin_Persson.jpg

Malin Persson
Styrelseproffs