Gunilla Arhén VD och grundare av Ruter Dam

STOCKHOLM 20120405
Gunilla Arhén, grundare av Ruter Dam.
Foto: Mats Andersson

Gunilla Arhén grundade Stiftelsen Ruter Dam 1987 och har sedan dess varit VD.

Gunilla erhöll Hans Majestät Konungens Medalj i 8:e storleken i serafimerordens band 2001 för engagerade och betydelsefulla insatser för befrämjandet av kvinnligt ledarskap.

Civilekonom diplomerad vid Handelshögskolan Stockholm och IHR.

Karriärrådgivare i Dagens Nyheter sedan 2010. Tidigare Karriärrådgivare i tidningen Affärsvärlden.

Författare till böckerna:

Mentor. Handboken för både adepter och mentorer (2007) Schibsted Förlagen.

Karriär. Råd för navigering i maktens labyrinter (2005) Schibsted Förlag.

Kvinnligt ledarskap, 10 år med Ruter Dam (1997) Ekerlids förlag, medförfattare Christina Zahr.

Dagens kvinnliga chefer. Varken änglar eller häxor (1996) Svenska Dagbladets Förlag.

Mentorskap. Viktig del i all chefsutveckling (1991) Liber Förlag. Boken erhöll Hedersomnämnande av Sveriges Personaladministrativa Förening.

Skulle jag vara en bråkstake? Om inflytande i facket (1985) Timbro förlag. Boken erhöll Hedersomnämnande av Sv Personaladministrativa Förening.