• Årets Ruter Dam 2016: Helena Stjernholm VD Industrivärden

  Nyhetsbild <%#Container.Page.Name %>


  Helena Stjernholm, VD Industrivärden, har utsetts till Årets Ruter Dam 2016. 

  Ruter Dams Hedersutmärkelse Årets Ruter Dam 2016 går till den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i det svenska näringslivet från 1 juli 2015 – 30 juni 2016. 

  Som VD för det börsnoterade investmentbolaget Industrivärden är Helena Stjernholm en viktig maktfaktor i svenskt näringsliv. Industrivärden bildades redan 1944 då det till följd av Kreugerkraschen fick överta betydande aktieinnehav från Handelsbanken. Bolaget är idag en stor och inflytelserik ägare i Handelsbanken, SCA, Volvo, Sandvik, Ericsson, ICA-gruppen, Skanska och SSAB. Det förvaltade värdet uppgår till cirka 80 miljarder kronor.

  Affärsidén är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande som utövas främst genom valberednings- och styrelserepresentation. Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav.  

  Helena Stjernholm  tog emot Hedersutmärkelsen under ett pressmöte i Stockholm 4 oktober. 

  Helena Stjernholm är stolt och glad över Hedersutmärkelsen:

  Det känns hedrande att uppmärksammas med Ruter Dams Hedersutmärkelse och det vore fantastiskt om detta kan bidra till att inspirera andra kvinnor att ta viktiga ledarroller i näringslivet, säger Helena Stjernholm.

  Läs och se mer:


  publicerad: 2016-10-04