Om Ruter Dam

_X2I8735_427x640_-_Kopia_-_Kopia.jpg

Ruter Dams mål: Fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag

Ruter Dams ledord: Affärsmässighet, Kvalitet, Resultat