Nätverkslunch i Göteborg 4 september

5E64E44F-0250-46B1-9D77-FF64A83AACBB.jpg

170E7F59-CC21-45CC-8FE4-560BD81FC7CD.jpg

Äntligen kunde Ruter Dam genomföra ett lunchmöte ”på riktigt” i Göteborg!

Törsten efter nätverkskontakter var stor och ca 15 Ruter Damer mellan kull 1996 och 2020 mötte upp på L’s Resto på Lindholmen för lunch och en diskussion kring erfarenheterna av distansarbete i pandemins spår. Många intressanta frågeställningar bland damerna både kring sådant som blivit bättre och sådant vi saknade.

Alla var överens om att omställningen till ett nytt sätt att arbeta gick snabbt och att distansarbete kanske passar vissa personligheter bättre än andra. Produktiviteten som initialt gick upp upplevde många var på väg ner igen samtidigt som det blir mer jämbördigt med internationella kontakter i en global organisation när alla sitter på distans. Att få ”komma hem” virtuellt till kollegor bidrog också till att föra oss närmare varandra på arbetsplatserna medan vi ur ett samhällsperspektiv kände oss mycket oroliga för ökade klyftor och social distansering.

Efter spännande diskussioner och god lunch ser vi redan fram emot nästa lunchmöte den 2 oktober.

Stort tack till Malin Persson, RD02, VD Accuracy samt styrelseledamot i Ruter Dam för facilitering av nätverkslunchen!

publicerad: 2020-09-14