Nätverkslunch Göteborg 1 juni

IMG_3136.jpg


Nätverkslunch i Göteborg den 1 juni. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Göteborg stod för dagens program.

13 Ruter Damare samlades, åt lunch och lyssnade till Ann-Sofie som talade om ”Framtidens möjligheter och utmaningar för Göteborgs Stad”

IMG_3121.jpgAnn-Sofie började med att berätta om sin bakgrund. Ann-Sofie berättade även hur hon bestämt sig när hon började sitt uppdrag att utföra uppdraget på sitt vis.  Detta innebär bland annat att hon avsatt fredagar till medborgarkontakter.

Det personliga mötet är det som ger de bästa samtalen anser Ann-Sofie.

Hon tyckte det var extra roligt att få tala för oss Ruter Damer då hon hört talas om chefsutvecklingsprogrammet.

IMG_3154.jpgVad gäller stadens utmaningar så finns det två sidor av Göteborg. Den positiva sidan med en stad som går som tåget både vad gäller näringslivet och besöksnäringen. Dessutom är staden mitt uppe i ett stort utvecklingssprång med stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande. Sedan finns en sida av Göteborg som innehåller stora utmaningar såsom segregationen. De ökade klyftorna i samhället med bland annat extremism och radikalisering är något Staden måste jobba hårt med at få ordning på.

Ann-Sofie konstaterade att Göteborg är lyckligt lottat genom att ha ett näringsliv som vill Stadens och dess utveckling väl.

publicerad: 2018-06-05