Maria Håkansson Ruter Dam 2015 ny VD Swedfund International

Maria_Hakansson_RD15.jpg

Berätta om ditt nya jobb 
5 mars tillträder jag som VD för Swedfund International AB. Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.  

Uppdraget är att bekämpa fattigdom genom att skapa jobb i fattiga länder. Därför tar vi risker som få andra är villiga att ta. Med kapital och kompetens utvecklar vi hållbara företag i världens fattigaste länderIdag har vi investeringar för över 4 Mdr i över 60 portföljbolag i 27 länder. När företagen växer kan de erbjuda fler anständiga jobb som gör att människor kan försörja sina familjer. Samtidigt kan vi ställa krav på ökad jämställdhet på alla nivåer och verka för gröna skiften i alla branscher

Avkastningen från våra investeringar kan vi sedan använda till att investera i andra företag. I förlängningen innebär det fler skattebetalande företag och inkomsttagare och fler familjer som lyfter sig ur fattigdom.

Vilka utmaningar ser du?
Swedfund är en katalysator på en marknad där potentialen är enorm. Tillsammans med företagen och andra finansiärer, delar vi på risken och visar på möjligheten. Människor vill ha ett jobb så att de själva kan förändra sin livssituation och inkluderas i samhället. För oss handlar det om att hitta rätt investeringar och identifiera och hantera risker på ett bra sätt för att kunna växa verksamheten och förbättra det finansiella resultat.  

Alla aspekter av CSR är extremt viktiga i vårt uppdrag. Jag kommer jobba för en ökad transparens och det är också viktigt att tydliggöra Swedfunds roll och nytta for alla stakeholders. Swedfund mäts på finansiell avkastning, hållbarhet och samhällsutveckling och att få till en riktig styrning på triple bottom-line ska bli en mycket intressant utmaning. 

En viktigt del av mitt uppdrag är också att fortsätta utveckla Swedfund som organisation.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Att få ett så spännande uppdrag som Swedfund där jag kan nyttja alla mina tidigare erfarenheter och samtidigt få leda en verksamhet med ett högre syfte är naturligtvis väldigt inspirerande. 

Jag får energi av att vara med min familj. Vi gillar att resa, träffa vännner, laga mat och åka skidor. Jag springer gärna och gillar också att läsa och är intresserad av heminredning.   

publicerad: 2018-02-13