Maria Cederberg, Ruter Dam 2011, ny Chef Inlandståg, Inlandsbanan

Maria_Cederberg.JPG

Berätta om ditt nya jobb
Mitt nya arbete är som Chef på Inlandståg och där ansvarar jag för samtliga transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB. Banan sträcker sig från Gällivare till Kristinehamn. Jag kommer också att ingå i koncernledningen för Inlandsbanan.

Vilka utmaningar ser du?
Utmaningarna är flera. Dels står Inlandsbanan inför flera utmaningar när det gäller infrastrukturprojekt som avser upprustningen av den befintliga Inlandsbanan, projekt som kan skapa en järnvägslänk som tillför nytta för inlandet och för hela Sverige. En annan utmaning är självklart att skapa både pendeltrafik och samtidigt bibehålla en fantastisk produkt i form av turismtrafiken. Jag ser också att vi har mycket att tillföra till godstrafiken och samtidigt avlasta övriga järnvägsbanor.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Något som ger energi är att se medarbetare växa och lyckas i sina roller och få bidra till att deras idéer/förslag blir till verklighet. Fritiden tillbringas med familj och vänner, gärna i fjällen. I år ska jag prova hemester på inlandsbanan och få uppleva naturen i hela dess prakt!

publicerad: 2019-05-21