Människor vill veta vad som gäller. Våga vara chef!


Fråga: Jag är nyutnämnd chef över tidigare kollegor. Jag vill bli en bra chef. Men det är svårt. Mina medarbetare har förändrats. De äter inte längre lunch med mig och jag får gliringar om min nya chefsroll. Jag har samlat min grupp för att vi tillsammans ska prata om var vi står och hur vi ska arbeta framåt mot våra mål. Alla fick komma med förslag och synpunkter. Efteråt berättade en person att jag hade gjort ett vekt och osäkert intryck. Jag vill lyssna till mina medarbetare - inte peka med hela handen på ett auktoritärt och gammaldags sätt. Hur gör jag?

Svar: Ledarskapstidningar Det normala är att medarbetarna testar sin nya chef i början. De vill se om du står pall för utmaningar. Om de kan lita på dig som chef. Det är tyvärr extra svårt att bli chef över tidigare kollegor som känner dig som person med styrkor och svagheter. Du är inte längre kompis, du är chef.

Hoppas att din chef backar upp dig. I så fall kan du tala med chefen om de här utmaningarna om hur du kan agera i vardagliga situationer. Det är i vardagen du måste hitta ett förhållningssätt. Din chef känner antagligen igen det du nu utsätts för. Du kan också försöka hitta en mentor.  

Istället för att ha fokus på vad folk tycker om dig som chef - utgå från vad du och medarbetarna ska åstadkomma. Ge beröm när de uppfyller sina mål och följ upp om de inte levererar resultat. Var tydlig. Människor vill veta vad som gäller. Våga vara chef! 

 

Gunilla Arhén - publicerad i DN söndag 17 sep.

publicerad: 2017-09-18