Malin Aronsson, Ruter Dam 2012, ny kommundirektör i Kungsbacka kommun

Malin_Aronsson.jpg

Berätta om ditt nya jobb
Jag tillträdde som kommundirektör i Kungsbacka kommun den 1 oktober. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar som kommunens högsta tjänsteperson. Som kommundirektör är jag ytterst ansvarig för de nära 8000 medarbetarna och ska säkerställa att vi arbetar tillsammans för att invånarna och företagarna får den bästa servicen. Jag är också ansvarig för att genomföra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens politiska beslut. 

Vilka utmaningar ser du?
Kungsbacka kommun är mycket välskött och har genomgått stora förändringar de senaste åren kopplat till utveckling av gemensamma arbetssätt och arbetsplatskultur. Det innebär att utgångsläget att ta sig an våra utmaningar är mycket gott. Som många andra kommuner så står vi inför minskade resurser och ökade behov vilket ställer krav på att arbeta än smartare och ändå mer effektivt. Vi vill också få bättre resultat, exempelvis vill vi få bättre företagsklimat. 

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Jag får energi av att känna att jag är delaktig och påverkar samhällsutvecklingen. Mitt jobb är så roligt! Jag laddar också mina batterier genom träning och att umgås med familj och vänner, resa, läsa böcker och bara vara!  

publicerad: 2019-10-11