Madeleine Raukas, Ruter Dam 2003, ny vice vd på SJ

Madeleine Raukas. Foto av Koncernledningen på SJ, 7/12 2018. 
Foto: Henry Lundholm

Berätta om ditt nya jobb
Det är en nyinrättad tjänst som innebär att jag, i vår vd Crister Fritzsons frånvaro, har mandat att fatta beslut i frågor som rör SJ ABs svenska kommersiella del och tar ansvar för den svenska operativa verksamheten inom SJ AB.

Vilka utmaningar ser du?
Flera! Exempelvis lägre kostnader, smartare teknik, högre service och tydlig hållbarhet eftersom vi är verksamma på en av de mest konkurrensutsatta järnvägarna. Men viktigaste är att alltid vara en attraktiv arbetsgivare eftersom att nöjda medarbetare är en stark förutsättning för nöjda kunder och därmed bidrar till långsiktig konkurrenskraft.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Om man tänker jobbet så får jag verkligen energi av andra människor och att vi tillsammans åstadkommer leveranser. Att jobba tillsammans med kollegor för att lösa komplexa situationer och för att nå våra mål är berikande på så många sätt! Jag har svårt att tänka mig ett jobb som t ex ensamutredare.

Fritiden ägnar jag i huvudsak åt min familj och vänner med säsongsbetonade aktiviteter. Båt och någon golfrunda på sommaren. Plockar gärna svamp på hösten och njuter av skidåkning på vintern.  

publicerad: 2019-08-23