Singapore, landet som leds som ett företag. Sveriges ambassadör gästade Ruter Dams affärslunch, 22 aug. STH

IMG_7089.JPG

Ett land med halva Ölands yta, nära ekvatorn, utan naturresurser – ja, inte ens vatten! Hur kan det på drygt femtio år utvecklats till världens innovationsland nummer ett? Och vad kan Sverige och svenska företag lära och inspireras av?

Det handlade om Singapore, när ambassadören Håkan Jevrell och hustrun Catharina besökte höstens första Ruter Dam-lunch på Restaurang Prinsen i Stockholm den 22 augusti.

Håkan Jevrell var statssekreterare på försvarsdepartementet under förra borgerliga regeringen men då Sten Tolgfors slutat som försvarsminister blev Håkan erbjuden platsen som ambassadör i Singapore. Med hustrun Catharina, med lång karriär i PR och kommunikation bland annat på Skanska, och två barn flyttade han 2012 till Sydostasiens New York. 

Och det är med samma entusiasm och kärlek som vi känner igen beskrivningar av New York, som Håkan och Catharina målar upp en bild av Singapore. Det är tveklöst ett land som präglas av positivism och framåtanda. 

”Hela landet drivs som ett företag”, säger Håkan Jevrell. ”Ser man en ökande äldre befolkning, bygger man äldreboenden – inser man hur viktig skolan är ser man till att bli bäst i världen på utbildning.” 

Hur har man lyckats åstadkomma dessa framgångar? Håkan framhåller det politiska ledarskapet: 

”Singapore har mycket välutbildade ledare. Det första och viktigaste de lyckats med är en nolltolerans mot korruption. Det har etablerat en trovärdighet och en stabilitet, som är en viktig förutsättning för att leva och trivas där, men också för att locka företag förstås.” 

”Religionsfriheten och toleransen är andra viktiga faktorer”, fyller Catharina i. ”Om inte politikerna varit så tydliga med att alla religioner är tillåtna hade vi haft fler konflikter och våld.” 

IMG_7064.JPG IMG_7062.JPG

Varför är Singapore viktigt för oss i Sverige? 

Håkan börjar:

”Dels för att Singapore visserligen bara har 5,5 invånare, varav en stor del är utländska gästarbetare, men de försörjer hela regionen på ca 650 miljoner människor med mat, sjukvård, universitet. Alla tittar på Singapore. Just nu bygger man sju nya stora moderna sjukhus – och vi slår oss på bröstet för NKS. Här finns en enorm framtidstro.”

Catharina:

”Vi kan verkligen bidra, det ska vi komma ihåg. Ta byggbranschen till exempel. När vår personal kommer hit och har hjälm och riktiga skyddskläder, är det ett sätt att visa vikten av arbetsrättsregler – och ett sätt att påverka.”

 IMG_7097.JPG IMG_7066.JPG

Håkan igen:

”I Singapore är man duktig på att skilja ut stora viktiga frågor och agera på dem. Ta Arktiska rådet, till exempel, man kan först undra varför Singapore är så aktiva där. Tills man inser vad issmältningen i norr betyder för nya handelsvägar till och från Asien – och därmed ett prioriterad strategisk fråga för Singapore med en av världens största och modernaste hamnar.”

”Men framför allt ska svenska företag vara med för att inte förlora globala marknadsandelar. Våra konkurrentländer springer ännu fortare än vad vi gör, det får vi inte glömma", avslutar ambassadör Håkan Jevrell och från frågestunden som följer tar vi med oss många nya tankar och ett visitkort som vi inte ska tappa bort.

Bilder från lunchen

Text: Eva Krutmeijer
Bild: Jannicke Rinderud

publicerad: 2017-08-24