Logistik i fokus vid höstens första Göteborgslunch, 1 sep.

Pressreleaser - arkiv - Logistik i fokus vid höstens första Göteborgslunch, 1 sep. - ctl00_cph1_image1

Kajsa Hulthén var vår gäst vid höstens första Göteborgslunch. Kajsa är biträdande professor och också vice styrkeområdesledare för området Transport på Chalmers.

Göteborgs roll som logistiknav i Norden gör att näringslivets och samhällets intresse för kompetens inom logistik och transport är stort. Samverkan är också hög och Västsverige kallas ibland för Europas Logistic Valley.

Kajsas forskningsområde omfattar hela kedjan från ax till limpa och med de samhällsutmaningar som finns idag är det mer aktuellt än någonsin. Självkörande bilar, miljö- och säkerhetsutmaningar, trängsel och ständigt ökande transportbehov måste gå att kombinera i tillförlitliga system. 

1_sep_1.jpg 1_sep_3.jpg

Utöver att Kajsas forskningsområde berör och intresserar oss alla såväl i våra yrkesroller som i vår egen vardag så fick vi möjlighet att diskutera skillnader och likheter mellan arbete i akademin och näringslivet. Att leda i nätverk mer än i linjen och det tvärfunktionella angreppssättet förenar oss medan många av oss i näringslivet skulle känna en stor osäkerhet över tex anställningsformer där man som forskare inte kan räkna med en fast anställning förrän långt efter det att man fyllt 30.

De många frågorna och livliga diskussionerna fortsatte över en som vanligt god och trevlig lunch på Göteborgsoperan.

Text: Malin Persson
Bild: Annika Modig

publicerad: 2017-09-05