Klara Svedberg, Ruter Dam, V.P Parts & Consumables Tetra Pak

Klara_002.png

Berätta om ditt nya jobb
Rollen innebär globalt ansvar för ett affärsområde inom Services, Tetra Pak’s starkast växande del, vid sidan av Packaging Solutions (med lösningar för förpackning av livsmedel) och Processing Solutions (lösningar för tillverkning av livsmedel såsom mjölk, glass, ost, juice och andra drycker). Parts & Consumables roll är att driva en integrerad reservdelsaffär för Packaging och Processing solutions och att bredda vårt erbjudande med samtliga förbruknings och service material som krävs för att driva en optimerad livsmedelsproduktion med minsta påverkan på miljö och maximal lönsamhet. 

Vilka utmaningar ser du?
Första utmaningen ligger i att få två skilda organisationer att kännas som och arbeta som en stark grupp och mot ett gemensamt mål. I ett större perspektiv ser vi möjligheter och utmaningar i en mer och mer komplex marknad, där digitalisering ger möjligheter till helt nya affärsmodeller och värden för kund, där ekonomisk och politisk osäkerhet ger en ökad komplexitet och där skärpt uppmärksamhet från konsumenter och myndigheter vad gäller miljö och livsmedelslagstiftning påminner oss om hur viktigt vårt motto ”Protects What’s Good” är, inte bara för att skydda en livsmedelsprodukt, men också för att skydda vår omvärld och vår miljö.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden?
Jag hämtar min energi i att se personer växa på jobbet, att få se ideer genomföras och bli verklighet och att se resultat av hårt arbete och en smula kreativitet. På fritiden hämtar jag energi i att umgås med familj och vänner och genom ett fantastiskt nätverk av vänner inom Ladies Circle, som bidrar med inspiration och nya upplevelser samt en möjlighet att ge tillbaka till de som behöver stöd i vår omvärld.   

publicerad: 2018-06-12