Kerstin Lindvall, RD13, om hållbarhetsarbetet inom ICA Gruppen

66.JPG
En av talarna på novemberseminariet i Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram 2016 var Kerstin Lindvall, RD13hållbarhetschef på ICA Gruppen. Kerstin berättade om hur ICA arbetar med hållbarhet för att öka lönsamheten. "Det optimala vore om det inte behövdes hållbarhetschefer", säger Kerstin. 

Kerstin har arbetat inom ICA under de senaste 20 åren och hon fann tidigt ett intresse för hållbarhetsfrågor. Sedan 2010 har hon varit ICAs hållbarhetschef.

Kommunikation är Kerstins viktigaste verktyg i hållbarhetsarbetet. Kerstin har tränat sina kommunikationsfärdigheter och det har gjort henne till en van och uppskattad föreläsare. Men det räcker inte med att hon i sin roll pratar hållbarhet. Ett genuint hållbarhetstänk kräver att hela koncernledningen pratar om hållbarhetsarbetet med medarbetare och kunder. 

Kerstins 3 tips för hållbarhetsarbete:

Välj fokus - Kartlägg vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast. Med de som grund, bygg en hållbarhetspolicy med mål och aktiviteter.

Redovisningsansvar - Rapportera löpande, gärna kvartalsvis, vad som görs och hur det går.

Börja i rätt ände - När ovan punkter är på banan kan man arbeta vidare med mer framåtriktade och varumärkesbyggande hållbarhetsfrågor. Men grunden behöver finnas först.

Vill du läsa mer finns det en fin artikel om Kerstin och ICAs hållbarhetsarbete i tidningen Svenska Möten, nr 4, 2016. 

publicerad: 2016-11-15