Ruter Dam bygger cv-bank med lämpliga kvinnliga styrelseledamöter

 – Media hälsas välkommen till Ruter Dams seminarium om fler kvinnor i styrelserummen

Regeringen vill se fler kvinnliga styrelseledamöter. Ruter Dams styrelse har beslutat att aktivt delta i denna strävan.

Avsparken sker med ett första seminarium tisdag 8 september, kl. 12.45-17.15. Syftet med seminariet är att förmedla kunskaper och skapa en mötesplats kring ämnet. Cirka 70 kvinnliga ledare deltar.

De senaste månaderna har Ruter Dam byggt upp en bank med lämpliga kvinnliga styrelseledamöter. Hittills har drygt 100 chefer från Ruter Dams AffärsNätverk skickat in sina cv-n. Ett trettiotal av dessa namn har vi redan förmedlat till valberedningar som vänt sig till Ruter Dam. Några av dessa kvinnor har sedan blivit invalda i olika styrelser.

På Ruter Dam har vi märkt att allt fler stora företag och valberedningar frågar oss om kvinnliga styrelsekandidater. Vår styrka är att vi, efter 22 års verksamhet, har ett unikt affärsnätverk av kvinnliga chefer på toppnivå.

Cirka 900 kvinnor har hittills deltagit i vårt ettåriga Chefsutvecklings- och Mentorprogram. Under utbildningsåret lär vi känna deltagarna, socialt och affärsmässigt. Genom Ruter Dams upplägg med mentorer på koncernchefs- och högsta ledningsnivå har vi goda kontakter också med detta viktiga affärsnätverk. Mentorerna lär känna de kvinnliga cheferna under utbildningsåret och kan härigenom vara goda referenser.

Även våra mentorer har på senare tid aktivt börjat vända sig till Ruter Dam i sökandet efter kvinnliga styrelseledamöter.

Inför 2010 kommer Ruter Dam att kontakta styrelseordföranden och valberedningar inom det svenska näringslivet för att erbjuda oss att bistå med förslag till styrelsekandidater utifrån vår bank med cv-n.


Seminariet den 8 september inleds med en paneldiskussion om viktiga frågor för styrelseledamöter. Det handlar till exempel om affärer och utveckling, styrelsearbete samt ägaransvar. Paneldeltagare är Viktoria Aastrup, enheten för statligt ägande, ordförande i Nordeas och TeliaSoneras valberedningar, Ulf Strömsten, fondförvaltare och partner, Catella Kapitalförvaltning samt Marianne Nilsson, chef för ägarstyrning, Swedbank Robur. Debattledare är Ruter Dams ordförande – styrelseproffset Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Efter paneldiskussionen delar följande talare med sig av sina erfarenheter:

Sven-Erik Sjöstrand, professor Handelshögskolan i Stockholm och författare till ett flertal böcker i bl a styrelsearbete, talar om erfarenheter av styrelsearbete baserat på forskning och egna uppdrag.

Anders Ullberg, styrelseproffs, bl a styrelseordförande Boliden, tidigare koncernchef SSAB, delar med sig av sina personliga erfarenheter av styrelsearbete.

Kerstin Hessius, VD tredje AP-fonden, talar om ägarna ur ett styrelseperspektiv samt om valberedningsprocessen.

 

Representanter för media är välkomna att närvara under seminariet.

Tid: Tisdag 8 september, kl. 12.45.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

publicerad: 2009-09-02