Årets Ruter Dam 2016: Helena Stjernholm VD Industrivärden

Årets Ruter Dam - Årets Ruter Dam 2016: Helena Stjernholm VD Industrivärden - ctl00_cph1_image1


Helena Stjernholm, VD Industrivärden, har utsetts till Årets Ruter Dam 2016. 

Ruter Dams Hedersutmärkelse Årets Ruter Dam 2016 går till den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i det svenska näringslivet från 1 juli 2015 – 30 juni 2016. 

Som VD för det börsnoterade investmentbolaget Industrivärden är Helena Stjernholm en viktig maktfaktor i svenskt näringsliv. Industrivärden bildades redan 1944 då det till följd av Kreugerkraschen fick överta betydande aktieinnehav från Handelsbanken. Bolaget är idag en stor och inflytelserik ägare i Handelsbanken, SCA, Volvo, Sandvik, Ericsson, ICA-gruppen, Skanska och SSAB. Det förvaltade värdet uppgår till cirka 80 miljarder kronor.

Affärsidén är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande som utövas främst genom valberednings- och styrelserepresentation. Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav.  

Helena Stjernholm  tog emot Hedersutmärkelsen under ett pressmöte i Stockholm 4 oktober. 

Helena Stjernholm är stolt och glad över Hedersutmärkelsen:

Det känns hedrande att uppmärksammas med Ruter Dams Hedersutmärkelse och det vore fantastiskt om detta kan bidra till att inspirera andra kvinnor att ta viktiga ledarroller i näringslivet, säger Helena Stjernholm.

Läs och se mer:

publicerad: 2016-10-04