Grattis Anna Öster, Ruter Dam 2017, ny chef för Investering på Länsförsäkringar AB

Anna_Oster.jpg

Anna Öster tillträder den 24 juli som chef för avdelningen Investering på Länsförsäkringar ABs kapitalförvaltning.  Inom Investering ligger förvaltningsansvaret för institutionella portföljer samt funktionerna strategisk allokering, kvantitativ analys, tillgångsanalys och trading.  Läs hela pressmeddelandet här.

publicerad: 2018-05-25