Full fart framåt i Stockholms Läns Landsting

IMG_8629.JPG


Ruter Dams nätverk var inbjudna till Stockholms Läns Landsting och Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna av landstingsdirektör Malin Frenning – Ruter Dam 2004. Drygt 40 deltagare fick höra om frågor som berör regionens invånare dygnet runt som vård, trafik, kultur och regionplanering.

IMG_8626.JPG    

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, inledde besöket med att beskriva sina uppdrag. Vardagen ska förenklas för drygt två miljoner invånare och framtidens behov ställer högre krav på samordning. Stockholm är den mest växande staden efter Hongkong. Ett stort förändringsarbete pågår. 

IMG_8474.jpg

Malin Frenning beskrev och utvecklade resonemanget kring vikten av en tydlig mål- och koncernstruktur och att de genomför ett uppdrag för effektivare landsting avseende styrning och ledning för bästa samordning. ”Vi kan göra skillnad snabbt och påverka förändringsprocesserna och det är cheferna som måste bära förändringsarbetet, det kan inte läggas ut på konsulter”.

IMG_8487.jpg

 

Mer strategiska allianser mellan sjukhusen ska skapa synergier. Patientens vårdbehov är i fokus genom hela patientkedjan.

För att avlasta trycket på de stora akutsjukhusen öppnas tio närakuter under 2017-2018. Nu öppnar även en ny vårdform, intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna, där de mest allvarliga fallen kommer att behandlas.

Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset berättade om nya vårprogrammet innehållande bland annat högspecialiserad vård för patienterna med toppmodern utrustning, miljövänliga material och enkelrum med möjlighet för anhöriga att sova kvar.

IMG_8573.jpg

Caroline Ottosson, förvaltningschef på Trafikförvaltningen, berättade om de utmaningar och investeringar som det pågår, bland annat Citybanan som redan invigts, ny tunnelbanelinje och nya stationer och ombyggnation av Slussen. 800.000 resenärer varje dag och en hög inflyttningstakt till regionen ställer också höga krav på driftsäkerhet och bra framkomlighet. 

IMG_8556.jpg

Det är nu 150 dagar kvar till valet och temperaturen i debatten stiger. Kommer det bli maktskifte i Stockholms läns landsting eller inte?

Några röster från deltagande Ruter Damare:

” Kul att få känna oss exklusiva genom att få vara på plats före öppning.”

Jag tyckte det var ett superintressant besök. Alla talarna var mycket bra, imponerande bredd och tyngd på dem, roligt med både politiker och tjänstemän och väldigt intressant att få se lite av huset.

”Väldigt lärorikt i att förstå hur chefsrollen i politiskt styrda verksamheter går till.”

IMG_2277.JPG

Se alla bilder  här


publicerad: 2018-04-19