Frukost med Anna Rogmark, RD14, Direktör juridik och hållbarhet Apoteket, om GDPR

IMG_8402_2.jpg

 

GDPR  - en ordning och reda fråga som berör alla företag

GDPR – den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj och ska säkerställa en enhetlig lagstiftning i EU.

Anna Rogmark, RD14, Direktör juridik och hållbarhet på Apoteket berättade inlevelsefullt idag vid frukostmötet i Stockholm på Clarion hotel Sign om hur den nya förordningen kommer påverka företags datalagring och informationsinhämtning framöver.

 

-        Den nya förordningen är en ordning och reda fråga som värnar om personers integritet och handlar om hur personuppgifter ska lagras i olika system säger Anna.

I praktiken betyder det att det blir hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig på ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

-        Det som är viktigt nu för företag är att följa de sex principerna som ska efterlevas i förordningen. Centralt är att gå igenom de riktlinjer och policydokument som finns på bolaget och tillsätta gallringsrutiner för datasystemen säger Anna.

Dataskyddsförordningen kan verka innebära en stor omställning, men den innebär också fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder.

-        Den information som du checkar in någonstans i en databas ska du också kunna checka ut och begära ut säger Anna

Om inte företag efterlever dem nya förordningen kan det bli vite och skadestånd på omfattande belopp.

-        Det är viktigt att ställa krav på systemleverantörerna att de levererar bra gallring- och rensningsrutin avslutar Anna.

Det blev många frågor till Anna från de drygt tjugo Ruter Dam deltagarna som var på plats, GDPR är ett ämne som engagerar många företag just nu. Nästa frukost i Stockholm är den 16 mars då kommer Ann Hendrics HR-direktör på ICA berätta om hur de jobbar med att säkerställa företagets kompetensförsörjning. Ta med en Ruter Dam vän och kom och lyssna, frukosten är dessutom på Clarion Hotel Sign magiskt bra.

Fler bilder

Bildtext

Anna Rogmark, Direktör juridik och hållbarhet. Plats, Clarion Hotel Sign, Stockholm

publicerad: 2018-02-23