Förmedling till Styrelser

Ruter Dam förmedlar affärsmässiga kvinnliga styrelseledamöter.

Sedan 1993 verkar Ruter Dam för att kvinnliga chefer som har deltagit i Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram ska nomineras till börsföretags styrelser, alternativt till deras dotterbolagsstyrelser. 

I Ruter Dams AffärsNätverk har vi många höga kvinnliga chefer som är intresserade av styrelsearbete. De finns registrerade i vår CV-bank. 

När företaget, styrelsen eller valberedningen söker nya kandidater till styrelseledamotposter, ger vi gärna förslag på styrelseledamot som matchar ert behov

Av de kandidater vi genom åren förmedlat, har flera blivit medlemmar i styrelser. Utifrån den återkoppling vi fått har aktuella styrelser varit mycket nöjda med personernas bidrag i styrelsearbetet.

Ruter Dam arbetar med kvalificerade chefer sedan 29 år. Under vårt 1-åriga Chefsutvecklings- och Mentorprogramm lär vi känna deltagarna och ser hur de interagerar tillsammans med andra chefer och team.  

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Ett naturligt steg är därför att bidra till att förmedla förslag till kandidater för styrelsearbete. 

Detta gör vi utan kostnad för dig eller företaget. 

Är ni intresserade av att få förslag på kandidater till er styrelse?

Välkommen att kontakta


Marika Lundsten

Vd Ruter Dam
ml@ruterdam.com