"En chef måste våga leda, fördela och delegera arbetet."


Fråga: Jag är mentor till en yngre chef i ett internationellt företag. Han arbetar mycket vilket är bra. Men han sätter alltid medarbetarna i första rummet; de ska ha roliga arbetsuppgifter. Och han tänker hela tiden på företagets mätning av medarbetarnöjdhet och mätning av honom som chef. Det kan låta bra, men det sker på hans bekostnad. Jag försker berätta för honom att det viktiga är att han och hans team levererar resultat, samtidigt som han måste hålla som chef och människa i många år till. Jag oroar mig för hans hälsa. När jag påpekar det får jag inget gehör. Han är för ung för att ha gjort militärtjänst där de lärde unga chefer "chefskap": Att vara tydliga i sina chefsroller och följa upp. Hur kan jag nå fram till honom?  

Svar: Ledarskapstidningar och svenska värderingar fokuserar på att chefen ska ha nöjda medarbetare. Hur detta ska ske är upp till den enskilde. Jag tror att många chefer har liknande problem att hitta rätt i chefskapet. En chef måste våga ställa krav och vara chef, det vill säga leda, fördela och delegera arbetet. Jag tror att du är något viktigt på spåren. I Sverige är det viktigt med förankring och samförståndslösningar. Andra länder arbetar hierarkiskt. En medelväg vore säkert bäst. Fortsätt stödja din adept. Den här är ingen lätt balansgång. 

Gunilla Arhén - publicerad i DN söndag 8 sep.

publicerad: 2017-09-12