Ruter Dam Chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga seniora ledare 2021

Ruter Dam har funnits i över 30 år, 1300 kvinnliga chefer har genomgått vårt Chefsutvecklings- och mentorprogram.
De flesta återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv.
Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i näringslivet.

Programinnehåll

Seminarier i 6 moduler som bidrar till att deltagarna ska:

  • utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap
  • utvecklas som personer och ledare
  • skapa och bygga ett brett, unikt affärsnätverk
  • öka sin medvetenhet om makt och strukturer
  • utveckal ett mer agilt ledarskap i en värld där affärsmodeller ständigt förändras.


Affärsnätverk
Ruter Dam lägger stort fokus på att skapa och bygga affärsnätverk och bidra till deltagarens utveckling som ledare.
Efter Ruter Dam-året kan deltagarna bli medlemmar i Ruter Dams unika Affärsnätverk, öppet bara för dem som gått Ruter Dam.
Syftet är att skapa ett professionellt Affärsnätverk genom möten och seminarier.
Exklusiva inbjudningar till besök hos utvalda företag, som delar med sig av unika erfarenheter av affärer och utmaningar.

Mentorskap
En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag.

Nomineringsprocess
Ruter dam riktar sig till kvinnliga chefer på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde.
Ruter Dam ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna.
Ansökan sker genom nominering via koncernledning / HR. Antalet platser är begränsat.  

Kostnad: 179 000 kronor per deltagare exklusive moms. Kostnad för mat och logi tillkommer.
Seminarierna hålls på kursgård nära Stockholm. Obligatorisk övernattning.

Seminarierna genomförs på svenska. Chefer från andra länder är välkomna men förutsätts behärska det svenska språket.

Klicka här för programblad.

Ansök hä här