Cecilia Wachtmeister RD13 ny VP and Head of Group Sourcing, Ericsson

Wachtmeister_Cecilia_0712_002.jpg

Berätta om ditt nya jobb
Sedan 1 Juni 2017 är jag Vice President and Head of Group Sourcing at Ericsson
Vilka utmaningar ser du i jobbet
Ericsson arbetar idag med runt 25,000 underleverantörer inom HW, SW och tjänster spridda över hela världen och med en årlig inköpsbudget på över 100 BSEK. För vår tekniska och kostnadsmässiga konkurrenskraft så är det helt avgörande att vi från sourcing säkerställer att vi jobbar med de absolut bästa underleverantörerna och under de mest konkurrensmässiga pris och avtals villkoren.

 Vi måste även arbeta mycket nära våra leverantörer för att säkerställa att vi drar nytta av den innovationskraft som marknaden kan leverera.   
Dessutom har vi ett stort ansvar i att säkerställa ett ansvarsfullt inköp, dvs där leverantören och dess underleverantörer uppfyller Ericssons uppförandekod (Code of Conduct) när det gäller arbete, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.


Vad ger dig energi och vad gör du på din lediga tid.
Min lediga tid ägnar jag främst åt att umgås med familj och vänner. Vi spenderar mycket tid på vårat landställe i Sörmland, där jag gärna tar långa skogspromenader med familjen och vår hund Fiffi. Regelbunden träning ger mig annars den energin jag behöver i vardagen. 

publicerad: 2018-01-05